zaterdag 6 juni 2015

Kennis: Beleidsimpact van NWO-onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid Randstad

Voor een woensdag was het zelfs een uitermate goede en gevarieerde opkomst. Er waren namelijk geïnteresseerden van RWS, DGRW, DGB, Provincie, Metropoolregio en KIS. Niet zo gek want er is ook veel beleidsrelevants te melden uit Duurzame Bereikbaarheid Randstad (DBR). Arie Bleijenberg (TNO) presenteerde de belangrijkste uitkomsten met als rode draad dat concentratie zowel de bereikbaarheid als de duurzaamheid ten goede komt. DBR heeft ook inzichtelijk gemaakt welke beleidsmaatregelen wel en welke niet werken voor bereikbaarheid en duurzaamheid. Grofweg werken vooral prijsbeleid en wet-en regelegeving om concentratie en daarmede bereikbaarheid en duurzaamheid te verbeteren. Servicegericht als Arie is, had hij dit netjes uitgesplitst naar Financiën en IenM (tot op DG-niveau), waarmee het volstrekt helder was welke maatregel door wie genomen zou kunnen worden. Dichter bij beleid kan kennis niet komen zou je zeggen. Dit laatste werd ook door Bert van Wee (TUD) beaamd; bij een recent bezoek aan de UK was hem weer gebleken dat NL het eigenlijk erg goed doet voor wat betreft de beleidsnabijheid van de wetenschap. Decentralisatie en democratisch gelegitimeerde politieke keuzes maken dat de door wetenschap beredeneerde maatregelen  niet (altijd) genomen worden. En zoals we van Wim Derksen geleerd hebben is dat - misschien niet per se comfortabel - maar wel passend; wetenschap gaat over het weten, politiek over het willen. Jan van der Waard (KiM) ging in zijn presentatie in op de bruikbare tools die DBR heeft opgeleverd. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de (her)bruikbaarheid. De toegankelijkheid van data en tools voor gebruikers laat nogal eens te wensen over. Dit is wat mij betreft ook een belangrijk punt voor NWO SURF. Ook binnen SURF lijkt aangestuurd te worden op het maken van een flink aantal tools en decision support systemen. Systemen die vaak maar eenmalig gebruikt dreigen te worden door de ontwikkelaars om daarna weer onder het stof te verdwijnen. Ik zal daar met de NWO collega's zeker nog eens goed over nadenken.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten