zondag 16 oktober 2016

Innovatie: Boven verwachting grenzeloos

Binnen KIS gebruiken we sinds mei een soort van samenwerkingsruimte /team intranet genaamd Grenzeloos. Hoewel ik normaal gesproken geen echte fan bijeen van systemologische vernieuwingen ben ik hier blij verrast positief over. Hoewel de KIS- groep op Grenzeloos pas vrij kort bestaat staan we nu al in de TOP 5 van meest benutte groepen en zitten 2-3 KIS-auteurs nu al in de all time TOP10 van publicisten. In tegenstelling tot gruwelsystemen als TRIM/HPRM is Grenzeloos simpel en meestal vrij intuïtief. We moeten natuurlijk ook weer niet te snel juichen want voor levensbehoud is het van belang dat meer KISsers actief gaan publiceren en verder moeten de early adopters nog de stap maken van aangeleerd gedrag naar beklijfde routine. In ieder geval al vast de complimenten voor Robbert Thijssen die dit in gang heeft gezet en die nu zelfs de teamstukken op Grenzeloos zet zonder waarschuwingsmail. Eens kijken hoe dit maandag valt, mijn bonuspunten heb je alvast binnen. 


Strategie: Jaarplanologissimo

Met de komst van stagiair Jordi moet ik er echt aan om ook zelf weer eens goed na te denken over de zin en onzin van jaarplannen. Jordi heeft zich namelijk ontzettend op het KIS jaarplan gestort met de vraag: "Hoe maken we die voor 2017 op een manier dat die bijdraagt aan doelbereik?". In zijn concept-onderzoeksverslag wijst Jordi op het belang van scherpe en uitdagende doelen en ook op het gebruik van Balance Scorecards. Dat was voor mij de trigger om Matthieu Weggeman's Leiding geven aan professionals: niet doen!" er nog eens bij te pakken. Nu is dit sowieso een heerlijk 'bijpakboek' want de hoofdboodschappen zijn makkelijk terug te vinden. Op pagina 1 van Hoofdstuk 1 staat al opgeschreven dat kenniswerkers niet te managen zijn met regels, procedures en informatiesystemen. Slecht nieuws dus voor de Balance Scorecards die een paar hoofdstukken verder met naam en toenaam worden afgeserveerd samen met zo'n 30 ander verticale thermometersystemen. Weggeman ziet wel weer veel in de scherpe en uitdagen de doelen want zo wordt op diezelfde pagina 1 van Hoofdstuk 1 duidelijk kenniswerkers laten zich inspireren door zichzelf te identificeren met de values en hogere doelen van de organisatie. Toch iets van een thermometer wordt geïntroduceerd met de outputgerichte personal commitment statements (PCS) die in hun beschrijving sterk lijken op de top 3 activiteiten die we bij KIS in de personeelsgesprekken afspreken (RKW) al zouden die volgens Weggeman waarschijnlijk wat SMARTer kunnen. De collectieve ambitie komt dan in een team commitment statement. Daarbij is het de uitdaging om verder te komen dan een reeks aan elkaar geniette PCS. Door samen de collectieve ambitie vorm te geven en te doorleven wordt volgens Weggeman de kans groter dat teamleden zich voor elkaars prestaties verantwoordelijk voelen en meer bereid zijn elkaar te helpen. 


zondag 18 september 2016

Innovatie: Van NAS naar PAS op de plaats

Geïnspireerd door de NAS - Nationale Adaptatiestrategie - én gedwongen door de september-hittegolf, zijn we in Huize De Maagd nu toch echt begonnen met de PAS - Persoonlijke Adaptatiestrategie. Omdat ik een airco nog net een stapje te decadent vind, is Mercedes aan het innoveren geslagen om de hittestress te lijf te gaan. Met een schaduwdoek op het zijbalkon  (op het oosten) en een hevig afgeprijsd horizontaal windscherm (Gamma!) op het achterbalkom (op het zuiden) hebben we het vandaag binnen beneden de 23 graden weten te houden. Er vanuit gaande dat we voor dit jaar de hittegolven wel gehad hebben, gaan we de opstelling volgend jaar pas echt goed testen. Ik hou jullie op de hoogte.
vrijdag 16 september 2016

Innovatie: ook mooie mislukkingen bij innovaties in het OV

In het nieuwe KiM-rapport over innovaties in het OV gaat het oa over gevoelstijd. Fons Savelberg heeft dan ook erg zijn best gedaan om zich in de reiziger te verplaatsten en gebruikt verder termen als gevoelsmatige extra reistijd en belevings en comfort aspecten. Op weg naar Utrecht om samen met Ivette voor oud-KISser Gerard Snel een innovatieve sessie te houden over de toekomst van het OV had ik ruim de tijd om hierover te mijmeren. Zo liep ik vanaf de gratis bewaakte fietsenstalling de prachtige nieuwe stationshal van Den Haag CS in. Vroeger had je op het station de zogenoemde stationsrestauratie. Een bizar woord goedbeschouwd want nergens andere in Nederland heet een restaurant een restauratie. Je kreeg daar een heel klein porseleinen kopje met warmgehouden koffie. De koffie werd vliegensvlug koud en je kon snel weer naar buiten het winderig station in. De ochtend van de workshop kon ik koffie kopen in allerlei soorten en maten, Onder uitzondering beter dan de restauratiekoffie van weleer.  Starbucks, DE, Julia's, Hema, AH ti go, Broodwinkel, La Place en vijf keer de kiosk waar je nu overigens als je dat wilt in een mislukte poging tot nostalgie toch nog de restauratiekoffie van vroeger kunt kopen onder de naam filterkoffie. Je betaalt dan weliswaar twintig cent minder dan voor de lekkere koffie, maar toch gaat deze retro-inovatie het vast niet redden. Net als de OV scooter op de foto het niet gered heeft. Vele innovaties redden het niet, maar even mijmerend het verleden oprakelen doet beseffen dat innovaties ons al ver gebracht hebben. 
zondag 11 september 2016

Kennis: NWA Big Data

Woensdag mooi gesprek over Big Data met oa Wilco Hazeleger (NL eScience Center) en Inald Lagendijk (TUD) over hoe IenM in lijn met de SKIA zou kunnen participeren in de NWA route Big Data. Dat zou kunnen was de uitkomst door slimme pilots per beleidsDG te starten. En pilots zijn slim als ze alle de drie de bollen uit het bollenmodel uit het NWAroutedocument omvatten te beginnen met een in een IenM beleidsdomein gevoelde opgave en dataset. 


Gelezen: De vijf frustraties van teamwork

Dit boek van Patrick Lencioni is een stuk minder zwaarmoedig dan de titel doet vermoeden. Veel meer valt het boek te lezen als een uitleg van een vijftal voorwaarden om als team goed te werken. Uit Google-onderzoek was al gebleken dat psychologische veiligheid de belangrijkste voorwaarde voor teamsucces is. Niet gek dus dan Lencioni hier mee begint. Uitgedrukt als frustratie wordt dat dan 'afwezigheid van vertrouwen'.Dit speelt als men niet bereid is zich kwetsbaar op te stellen. Zonder openheid om zwakheden en fouten toe te geven kan er geen basis van vertrouwen zijn volgens Lencioni. De tweede frustratie is 'angst voor conflicten' die volgt direct uit de eerste. Men is dan niet instaat ongeremde en hartstochtelijke debatten over ideeen aan te gaan. Dit leidt dan weer tot de derde frustratie en die is 'gebrek aan betrokkenheid' hetgeen zich uit in het zich niet achter besluiten opstellen omdat er niet echt over besluiten gediscussieerd is. De vierde frustratie wordt dan 'verantwoordelijkheid mijden' men roept elkaar niet ter verantwoording als het teambelang geschaad wordt. De laatste frustratie is dan 'te weinig aandacht voor resultaten' individuele belangen en resultaten worden dan belangrijker gevonden dan het teambelang. Blijmoedig uitgedrukt stellen leden van samenhangende teams zich als volgt op: (1) ze vertrouwen elkaar; (2) ze gaan openlijk de strijd aan over ideeen; (3) ze steunen besluiten en actieplannen; (4) ze spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten; (5) ze concentreren zich op het bereiken van collectieve resultaten. Best een overtuigend boekwerkje met zelfs een test om met je team te scoren hoe gefrustreerd je bent :-)
Kennis: SKIA 2016-2020 van de Hogescholen

Van Lilian ontving ik het rapport Onderzoek met impact, zeg maar de SKIA van de Hogescholen. Mooi om te lezen! De Vereniging van Hogescholen heeft er voor gekozen via 10 thema's aan te sluiten bij de grand challenges en bij de thema's van de Nationale Wetenschapsagenda en dat pakt goed uit. Kort en krachtig, met ook voor IenM thema's die doen denken dat het goed zou zijn elkaar eens wat vaker op te zoeken. Ze gaan oa in op energieke samenleving ( veerkrachtige steden), de duurzaam gebouwde omgeving, duurzaam transport en logistiek, duurzame landbouw, water en voedselvoorziening, energie en energievoorziening en verantwoord ondernemen. Naast meer geld vanuit de NWA investeringsagenda willen ze met de overheid samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie. Bij SURF en de Innovation Expo 2016 (beide genoemd) gaat dat al goed, maar er is vast nog veel meer mogelijk. Ben ondertussen reuze benieuwd of de universiteiten zich voor de opening van het academisch jaar ook hebben laten inspireren door de NWA. Gelukkig is Karin Kooij dit mooi in beeld aan het brengen.