zondag 12 februari 2017

Kennis: The power of habit

Als afscheidscadeau van student Jordi Het boek The Power of Habit gekregen. Ben pas net beginnen dus van een boekbespreking is nog geen sprake. Wel moest ik denken aan het belang van discontinuïteiten (zeg maar grote veranderingen in je leven) als kansrijk moment om een habit te doorbreken. Op de KIM-gang hangt hier een mooie poster over voor wat betreft de invloed van discontinuïteiten op vervoerswijzen en we hebben hier bij KIS onlangs ook over gehoord van student Dennis. Heel herkenbaar voor mij want sinds ik verhuisd ben naar Den Haag (discontinuïteit) ben ik niet meer in de trein én van de fiets te krijgen. Voor Trump geldt dat die nu veelal vervoerd wordt door dienstauto The Beast of dienstvliegtuig Airforce One. Ik snap dus wel dat hij naast ook nog een nieuwe baan en een verhuizing, sommige dingen gewoon bij het oude wil laten. Zo las ik vanochtend in de krant dat hij nog steeds heel veel tv kijkt en nog steeds dezelfde programma's. 


Kennis: Op bezoek bij de professionaliseerders van inkoop

Donderdag op bezoek geweest bij een soort van Community of Practice in wording bestaande uit een  10tal collega's die druk in de weer zijn met het professionaliseren van opdrachtgeverschap. Dit onderwerp is  mij natuurlijk allemaal veel te 'blauw', maar ik was er dan ook bij gehaald voor een mini-motivational speech over verandermanagement. Toch was het voor mij leerzaam om mij te laten verrassen door de verschillende veranderpraktijken. Zowel bij DGRW (Hoogwaterbeschermingsprogramma) als bij DGB (ProRail) hebben ze voor opdrachtgeverschap voor grote aanlegprojecten veel geïnvesteerd in opleiding, standaardisering, intervisie én contactmomenten met de opdrachtnemer. Eigenlijk leek het zo op elkaar dat je gehoopt had dat ze elkaar al eerder hadden gevonden. Nu is de inzet voor beide projecten vooral gericht op onderhoud plegen. Vragen waar ze nog mee bezig zijn zijn: "Waar slaat het streven naar zakelijkheid en transparantie door en begint micromanagement?" en :"Hoe ga je ermee om dat het geleerde en afgesprokene allemaal maar redelijk beperkt blijf hangen?" (Antwoord = blijven herhalen, het is nooit af).
Voor opdrachtgeverschap op uren zoals BOA gaat het veelal om andere zaken (van bovenaf prios stellen, de relatie verzakelijken en elkaar aanspreken) al blijft het inzetten op persoonlijk contact van groot belang (vb RIVM, RVO of RWS collega werkt dag in de week bij de opdrachtgever op kantoor). Ideaal gaat het nog niet. Nog steeds is er veel onderuitputting aan het eind van het jaar en er zijn nog opdrachtgevers die de opdracht volledig door de opdrachtnemer laten opstellen. De wens vanuit opdrachtnemers om opdrachten langjarig te maken blijkt in de praktijk niet altijd goed bij de veranderlijkheid van de beleidsinzet te passen. Ook is er bij de professionele opdrachtgevers het besef dat je kan doorschieten in uniformiteit. Nu ja een hele brei......ik haal er in ieder geval uit dat direct en veelvuldig contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van belang is en dat je eens in de zoveel tijd moet checken of de zakelijkheid gevaar loopt. Vond het nuttig om alle verschillende eravringen uit de verschillende hoeken van het departement weer eens langs te krijgen. 

Strategie: Geen stemadvies maar een stemwijzeradvies

Eerder deze week had ik mij al bij de collega's beklaagd over de hoge dosis - in mijn ogen- minder relevante stellingen in de Stemwijzer. Bij toch zo'n 1/3 van de stellingen had ik niet echt een zware mening en al zeker geen die ik zwaar mee zou willen wegen in het eindadvies over welke partij het beste bij mij past. Gelukkig is er nu het Kieskompas en dat zit toch heel wat beter in elkaar. Ontwikkelaar politicoloog André Krouwel liet zich interviewen in het NRC. Wat ik heel sterk vind, is dat partijen hun eigen keuze per stelling moeten verantwoorden op basis stemgedrag, partijprogramma, of toevoeging  daarop op de site van de partij. Zo wordt min of meer voorkomen dat partijen zich anders voordoen dan ze zijn en worden de facts weer deels in de facts free politics gebracht. Uit onderzoek is overigens gebleken dat 60% van gebruikers van stemhulpen zogenoemde checkers zijn, die controleren vooral of hun favoriete partij er ook echt uitkomt. De seekers (30%) twijfelen nog tussen een paar partijen en de doubters (10%) hebben nog geen benul. Toegegeven het geeft lange rijen, maar je zou eigenlijk willen dat iedereen in het stembureau eerst een niet-bindend stemadvies moet scoren met het Kieskompas voor het rode potlood overhandigd te krijgen. Bij het Kieskompas houden ze overigens ook van kwadranten (zie foto) en twee zijn er toch best wel leeg al had ik gedacht dat PVV wat sociaal-economische standpunten veel meer op links en dus linksonder zou zitten. Mocht jij nu doubter zijn en alle stellingen neutraal beantwoorden en alle partijen en politici een 6 geven.....nou dan kom je zoals de foto laat zien bij mijn naamgenoot uit! 


zondag 5 februari 2017

Gelezen: Messy - the power of disorder to transform our lives - deel 3

Ik kan het niet laten, ik gooi er gewoon een derde bericht over dit prachtige boek tegen aan. Zo bevat het boek ook een hoofdstuk over samenwerking en group think. Een mooi voorbeeld over het kwaad van maatschappelijke scheidslijnen. Drie onderzoekers bestudeerden de opvattng van mensen over postieve discriminatie, het homohuwelijk en klimaatverandering in een linksige stad Boulder, Colorado (ook wel The People's Republic of Boulder genoemd :-) en in een rechtsige stad Colorado Springs. Bij individuele bevraging van de proefpersonen overlapten de opvattingen van de deelnemers uit de steden nog aanzienlijk. Na een groepsdicussie per stad bleken de standpunten extremer te worden, én de variatie binnen de groep nam af. Dit niet alleen tijdens de groepsdiscussie maar ook als daarna de deelnemers weer individueel werden bevraagd. Dat belooft natuurlijk niet veel goeds in een tijd dat mensen hun nieuwsgaring steeds meer van eenzijdig berichtend tv-kanalen, websites en facebookgroepen halen. In een andere studie werden beleggingsclubjes bestudeerd. Beleggingsclubjes van vrienden presteren veel minder goed dan die van weinig vriendschappelijk samengestelde clubs. Vrienden vinden gezelligheid belangrijker en bevragen elkaar niet kritisch op voortstellen is het idee. Team harmony is dan belangrijker dan goal harmony. Geen onbelangrijke les voor teams op het werk lijkt me.

Tweede IenM Kennis- en Innovatiekrant verschenen!

Ondanks dat ik zelf inmiddels best wel scheel ben geworden van het bekijken van een schier oneindige reeks drukproeven, ben ik uitermate content met het resultaat (de krant!) en de collega's die hier aan hebben meegwerkt. In de mail bijgesloten een pdf. Laat even weten of je ook zo'n makkelijk leesbare hardcopy versie wilt ontvangen.

zondag 29 januari 2017

Gelezen: Messy - the power of disorder to transform our lives - deel 2

In deel 2 van deze boekbespreking een soort van potpourrie van leuke items:(1) pilers (stapelarchivisten) vinden hun spullen sneller terug dan filters. Dit geldt zowel voor hard copy als digitale  stukken. Steve Whittaker toont het laatste mooi aan in zijn paper 'Am I wasting my time organizing email?' https://people.ucsc.edu/~swhittak/papers/chi2011_refinding_email_camera_ready.pdf Ik word door collega Karin altijd al geroemd voor mijn efficiënte  gebruik van de folder 'verwijderde items' als archief en nu blijkt dit dus ook nog terecht te zijn. Dank Karin! Voor de hardcopy-stapelaars is de clean desk policy overigens desastreus; (2) Trump gebruikt de OODA-loop net als Erwin Rommel, al dan niet bewust, om analyserende, niet improviserende, langzame, schwerfällige tegenstanders (zoals bijna iedereen dus) blijvend te verrassen. OODA staat voor observe, orient, decide, act. Door constant te blijven verrassen verlam je de tegenstander in verwarring; (3) vliegtuigrampen leren dat één van de grote issues voor de zelfsturende auto de automation paradox is. De bestuurder moet optreden als de autopiloot het af laat weten  maar is daar slecht op getraind en moet juist ingrijpen als de situatie extra moeilijk is. Het boek bevat nog veel meer mooie inzichten en is dan ook zeker een aanrader.

zaterdag 28 januari 2017

Gelezen: Messy - the power of disorder to transform our lives - deel 1

Toen ik over dit boek las wist ik al dat het vol zou staan met dingen waar ik het mee eens ben, vandaar niet één maar twee blogs over dit boek. Natuurlijk bevat dit boek een frontale aanval op Het Nieuwe Werken en de clean desk policy. In 2010 onderzochten Alex Haslam en Craig Knight, twee psychologen van de University of Exeter de invloed van kantoorinrichting op productiviteit en welbehagen. Zij vergeleken vier typen: (1) lean office (Jan de Bouvries-achtig zeg maar de Rijnstraat); (2) enriched office (met wat prints aan de muur en kamerplanten. Vooruit we noemen deze de Rijnstraat); (3) empowered office (gebruikers mochten zelf het kantoor inrichten gebruikmakend van dezelfde prints en kamerplanten als bij (2); en (4) disempowered office. Is de situatie waarbij (3) weer door de gebouwbeheerders wordt teruggebouwd naar (2). In kantoor (3) presteren werknemers 30% beter dan in (1) en (4) en 15% beter dan in (2). In situatie (4) krijgen ze ook nog eens een schijthekel aan het bedrijf waar ze werken bovenop allerlei vage sick building klachten. Hier leren we natuurlijk uit dat je werknemers gewoon lekker aan moet laten kloten om van hun werkplek een fijne werkplek te maken. Maar goed de waarschuwende bijsluiter spreekt boekdelen 'empowerment is all very well but never underestimate what managers inflict on workers in an effort to avoid tax and minimise rents'. Een mooi stukje appreciative inquiery is daarbij overigens gebouw B20 op de MIT campus. Als noodgebouw in de tweede wereldoorlog gebouwd heeft het in plaats van de beoogde twee jaar heel veel langer gestaan en oa negen Nobelprijswinnaars opgeleverd. Een enorm rommelig gebouw waar gebruikers naar hartelust muurtjes uit mochten slopen en waar de benummering van werkkamers zo onlogisch was dat iedereen altijd op zoek was hetgeen vruchtbare toevallige ontmoetingen tot gevolg had. Dat van die benummering moet ook op de Rijnstraat nog te regelen zijn.